ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Προγραμμα Ευρωπαικης Ενωσης

ΑΠΟ / ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
05:55
07:10
7:15
07:00
08:30
08:30
07:45
09:30
10:30
08:30
10:30
12:30
10:00
11:30
13:30
11:30
12:30
15:00
12:30
13:30
16:30
13:30
15:00
17:30
14:30
16:30
18:30
15:45
17:30
20:00
17:30
18:30
21:30
19:15
20:00
20:30
21:30
21:55
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΒΕΡΟΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
07:00
08:15
08:15
08:00
09:45
10:15
08:45
11:15
12:45
09:45
12:45
14:45
10:55
13:45
15:45
12:15
14:45
16:45
13:45
15:45
17:45
14:30
16:45
18:45
15:15
17:45
19:45
16:45
18:45
20:45
18:15
19:45
21:45
19:45
20:45
21:00
21:45
22:15
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΜΕΛΙΚΗ - ΒΕΡΟΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
06:30
06:30
11:00
11:00 ΕΩΣ ΜΕΛΙΚΗ
13:15
13:15
14:00 ΕΩΣ ΜΕΛΙΚΗ
17:00
20:15
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΑΘΗΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
08:30
08:30
08:30
08:30
15:30
15:30
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ - ΠΛΑΤΥ-ΑΡΑΧΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
07:30
14:15
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΛΟΥΤΡΟΣ - ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
07:10
14:00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΚΟΡΥΦΗ - ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
06:40
14:20
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΣΧΟΙΝΑΣ - ΝΕΟΧΩΡΙ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
07:10
14:00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - BΡΥΣΑΚΙ - ΝΗΣΙ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
07:00
14:00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ - ΒΕΡΟΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
06:55
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ -ΝΗΣΙ -ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ
08:15
12:15
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΚΛΕΙΔΙ -ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ
08:00
12:15
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΑΡΑΧΟΣ - ΠΛΑΤΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ
09:15
13:00
ΒΕΡΟΙΑ - ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14:40
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΚΛΕΙΔΙ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
06:35
12:15
ΚΛΕΙΔΙ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
07:10
08:30
16:40
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΒΕΡΟΙΑ - ΝΑΟΥΣΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
08:00
08:00
08:00
08:00
16:15
16:15
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΒΟΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ
10:45
15:45
10:45
ΒΟΛΟΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ
14:30
19:30
14:30
Μετάβαση στο περιεχόμενο