ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Προγραμμα Ευρωπαικης Ενωσης

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
05:55
07:10
7:15
07:00
08:30
08:30
07:45
09:30
10:30
08:30
10:30
12:30
10:00
11:30
13:30
11:30
12:30
15:00
12:30
13:30
16:30
13:30
15:00
17:30
14:30
16:30
18:30
15:45
17:30
20:00
17:30
18:30
21:30
19:15
20:00
20:30
21:30
21:55
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΒΕΡΟΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
07:00
08:15
08:15
08:00
09:45
10:15
08:45
11:15
12:45
09:45
12:45
14:45
10:55
13:45
15:45
12:15
14:45
16:45
13:45
15:45
17:45
14:30
16:45
18:45
15:15
17:45
19:45
16:45
18:45
20:45
18:15
19:45
21:45
19:45
20:45
21:00
21:45
22:15
ΒΕΡΟΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΕΣΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
EXPRESS
ΜΕΣΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
05:30
06:30
06:45
06:45
06:30
07:45
08:00
08:00
07:15
08:50
09:00
10:00
08:00
09:45
10:00
12:00
09:30
11:45
11:00
13:00
11:00
13:45
12:00
14:30
12:00
14:45
13:00
16:00
13:00
16:15
14:30
17:00
14:00
17:45
16:00
18:00
15:15
19:30
17:00
19:30
17:00
18:00
21:00
18:45
19:30
20:00
21:00
21:30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΕΡΟΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΕΣΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
EXPRESS
ΜΕΣΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
06:15
07:15
07:30
07:30
07:15
09:15
09:30
09:30
08:00
11:00
10:30
12:00
09:00
12:15
12:00
14:00
10:10
13:15
13:00
15:00
11:30
15:15
14:00
16:00
13:00
16:15
15:00
17:00
13:45
17:15
16:00
18:00
14:30
18:15
17:00
19:00
16:00
19:15
18:00
20:00
17:30
19:00
21:00
19:00
20:00
20:15
21:00
21:30
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΜΕΛΙΚΗ - ΒΕΡΟΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
06:30
06:30
11:00
11:00 ΕΩΣ ΜΕΛΙΚΗ
13:15
13:15
14:00 ΕΩΣ ΜΕΛΙΚΗ
17:00
20:15
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΑΘΗΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
08:30
08:30
08:30
08:30
15:30
15:30
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ - ΠΛΑΤΥ-ΑΡΑΧΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
07:30
14:15
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΛΟΥΤΡΟΣ - ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
07:10
14:00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΚΟΡΥΦΗ - ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
06:40
14:20
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΣΧΟΙΝΑΣ - ΝΕΟΧΩΡΙ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
07:10
14:00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - BΡΥΣΑΚΙ - ΝΗΣΙ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
07:00
14:00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ - ΒΕΡΟΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
06:55
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ -ΝΗΣΙ -ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ
08:15
12:15
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΚΛΕΙΔΙ -ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ
08:00
12:15
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΑΡΑΧΟΣ - ΠΛΑΤΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ
09:15
13:00
ΒΕΡΟΙΑ - ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14:40
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΚΛΕΙΔΙ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
06:35
12:15
ΚΛΕΙΔΙ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
07:10
08:30
16:40
ΒΕΡΟΙΑ - ΑΘΗΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
08:00
08:00
08:00
08:00
15:00
15:00
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΒΕΡΟΙΑ - ΝΑΟΥΣΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
08:00
08:00
08:00
08:00
16:15
16:15
ΝΑΟΥΣΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΕΣΩ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
EXPRESS
10:30
06:05
07:30
07:30
12:35
07:20
09:40
09:40
21:05
08:30
11:30
11:30
09:05
14:00
14:00
11:20
17:30
17:30
13:20
20:30
19:45
14:20
20:30
17:20
19:05
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΝΑΟΥΣΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΕΣΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΡΟΙΑΣ
EXPRESS
06:15
07:15
07:30
07:30
07:15
09:15
09:00
09:30
20:15
11:00
12:00
12:00
12:15
16:00
16:00
13:15
18:00
18:00
15:15
20:00
20:00
16:15
18:15
19:15
ΝΑΟΥΣΑ - ΒΕΡΟΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
06:05
07:30
07:20
09:40
08:30
11:30
09:05
14:00
10:30
17:30
11:20
20:30
12:35
13:20
14:20
14:45
17:20
18:05
19:00
21:05
ΒΕΡΟΙΑ - ΝΑΟΥΣΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
06:30
07:00
07:40
08:45
08:10
11:00
08:45
13:30
09:45
17:30
10:10
19:20
11:55
21:20
12:45
13:10
14:10
14:30
16:10
17:10
18:30
19:10
20:10
21:30
ΝΑΟΥΣΑ - ΑΘΗΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
07:15
07:15
07:15
07:15
14:15
14:15
Μετάβαση στο περιεχόμενο